Eenmalige vastlegging

Omdat alle gegevens maar één keer worden vastgelegd kunnen organisaties (nog) effectiever en efficiënter werken. Op deze manier probeert AFAS op Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de BES eilanden organisaties een positieve stimulans te geven om nog succesvoller te worden dan nu, met de huidige systemen, mogelijk is.

Cursussen

Om klanten te leren optimaal met onze software te werken, verzorgt AFAS cursussen. In het speciale 'Kenniscentrum' van AFAS worden verschillende cursussen aangeboden die aansluiten bij de functie van de gebruiker. Op basis van taken en bevoegdheden bieden wij iedere gebruiker een opleidingsprogramma met behulp van rollen. Per rol wordt geadviseerd welke cursussen het best aansluiten om zijn of haar rol in AFAS Profit goed te kunnen vervullen.


Meerdere talen

Aangezien veel organisaties de voertaal Engels hanteren, is de business software naast het Nederlands en het Frans ook volledig in het Engels verkrijgbaar.

Ook in de Cloud via internet en in huur beschikbaar

AFAS Profit is ook in een huurvariant beschikbaar, waardoor geen eenmalige investeringen nodig zijn. Met AFAS Online kunt u de AFAS software benaderen via internet, zodat geen hardware-investeringen nodig zijn. Met AFAS Online neemt AFAS zelfs het applicatie- & systeembeheer volledig over.

Kwaliteit

AFAS als organisatie en AFAS Profit als product voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Zo is AFAS ISO9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO27001 (informatiebeveiliging) gecertificeerd. AFAS Profit is geschikt voor Microsoft Windows 8 en Microsoft Office 2013.