Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


AFAS wil een bijdrage leveren aan verantwoord en duurzaam ondernemen in de breedste zin van het woord. 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een onderwerp dat bij veel bedrijven op de agenda staat. Hoe kan een onderneming een bijdrage leveren aan de maatschappij waarin wij allen samenleven en werken? Hoe kan door een goede visie en een helder beleid aan duurzaamheid worden gewerkt?

AFAS wil een bijdrage leveren aan verantwoord en duurzaam ondernemen in de breedste zin van het woord. Om hieraan vorm te geven is een beleidsvisie met als titel "Verantwoord verder " geschreven. Het geformuleerde beleid voegt een dimensie aan AFAS toe die duurzaamheid, kwaliteit, respect, openheid en eenvoud uitstraalt! Wij gaan niet voor dure woorden maar voor praktisch en simpel. We gaan "echt" verantwoord verder!

 

 

MVO toegepasts

MVO is een mooi onderwerp om over te praten maar veel mooier om samen aan te werken. AFAS geeft op vier onderdelen invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 

Maatschapij 

Naast de grootschalige projecten die we via de AFAS Foundation ondersteunen, zijn er veel (lokale) initiatieven waar we aan bijdragen.
 

Medewerkers

Medewerkers moeten zich blijven ontwikkelen om meerwaarde te hebben voor AFAS en de klanten. We bieden onze medewerkers een prettige werkomgeving, goede arbeidsvoorwaarden en uitgebreide mogelijkheden tot zelfontplooiing. Zowel geestelijk als lichamelijk.

Relaties 

Richting onze relaties willen we de MVO-boodschap uitdragen. Door zelf het goede voorbeeld te geven proberen we onze relaties te stimuleren om dezelfde duurzame weg in te slaan. 

Millieu 

Bij investeringen, onderhoud en afdanking van goederen is MVO altijd het uitgangspunt. Bij de aanschaf van nieuwe producten wordt onder andere gekeken naar het totale energieverbruik over vijf jaren. 
 

 

Het doel van de AFAS Foundation is inspireren om beter te doen. Dat betekent dat de projecten die we steunen een grote impact hebben, die vervolgens andere organisaties inspireren om ook mee te doen.

 

 

Jouw project aanmelden bij de AFAS Foundation Caribbean

Ga jij de wereld op de Caribbean een stukje mooier maken en wil je daarbij de hulp van de AFAS Foundation? Bekijk op deze pagina de instructies voor het aanmelden van jouw project. 

 

 


Werkbezoek Caribbean


Sinds 2017 is de AFAS Foundation actief op de Caribbean. In de afgelopen jaren zijn er op de eilanden meerdere projecten in samenwerking met verschillende stichtingen uitgevoerd. Vanuit de AFAS Foundation bestaat de wens om hier meer impact te maken en het vinden van betrouwbare, proactieve stichtingen en instellingen die écht duurzame impact kunnen maken is wenselijk.

Om enerzijds een beeld te krijgen bij de projecten die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd en anderzijds gesprekken te voeren over mogelijke nieuwe samenwerkingen hebben wij in 2022 Roos van der Spek en Madeleen van de Pol namens het bestuur van de AFAS Foundation mogen ontvangen in het Caribisch gebied. 

Wil je een beter beeld krijgen van het werkbezoek? Bekijk dan de after movie hieronder: 
 

 

 

 

Meer weten over de AFAS Foundation?